Multimodal daşımalar

Multimodal dasimalar

«OneBox Logistics» Azərbaycan, Türkiyə, İran və bütün MDB boyu yüklər – ümumi, konteyner və layihə yüklərinin multimodal daşınmalarını həyata keçirir.

İMKANLARIMIZ

 • Müxtəlif nəqliyyat növlərindən istifadə edirik: dəmiryol, dəniz (bərələr də daxil olmaqla), avtomobil və hava;
 • Hərəkət tərkibinin lazımi yüklənmə stansiyasına verilməsini təmin edirik;
 • “OneBox Logistics” şəxsi hesablarından dəmiryol tarifini ödəyirik;
 • Zəruri sənədlərin tez rəsmiləşdirilməsi.

«ONEBOX LOGİSTİCS» ŞİRKƏTİ BİR NEÇƏ MULTİMODAL SXEMDƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ MÜXTƏLİF YÜKLƏRİN DAŞINMASININ TƏŞKİLİNDƏ ZƏNGİN TƏCRÜBƏYƏ MALİKDİR:

 • Azərbaycan sərhədindən ixrac-idxal daşımaları
 • Azərbaycan və MDB ölkələrinin ərazisindən keçməklə tranzit daşımaları
 • Dəmir yolu ilə İrana yük daşımaları və İran Astarasında boşaldıb yükləmə və anbar prosedurları üzrə tam imkanlar spektri, eləcə də İran ərazisindən keçməklə tranzit multimodal daşımalar
 • Bakı-Tiflis-Qars dəmiryol xətti ilə və Gürcüstanın Batumi və Poti limanlarından keçməklə dəniz yolu ilə Türkiyə və Avropaya yük daşımaları.
 • Cənubi Qafqaz ölkələrinin və Orta Asiya (Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Özbəkistan, Tacikistan) dəmir yolları ilə yük daşımaları.
 • Azərbaycan, MDB ölkələri və İran arasında Xəzər dənizi limanları vasitəsilə multimodal daşımaların təşkil olunması.
 • Bir nəqliyyat növündən boşaldılıb digərinə yükləmənin asanlığı və yükün yüksək saxlanma təhlükəsizliyi səviyyəsi səbəbindən yüklərin multimodal konteyner daşımaları getdikcə daha çox populyarlıq qazanmaqdadır.

Bizim tərəfdaş və podratçılarımız – yerli d/y daşıyıcıları, intermodal operatorlar, ən mühüm nəqliyyat məntəqələrində (distribusiya mərkəzləri, sərhəd keçidləri və/və ya onların bilavasitə yaxınlığında) yerləşən logistika terminallarının sahibləri və operatorlarıdır.

«ONEBOX LOGİSTİCS» İLƏ İŞİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

 • yük daşımasının bütün mərhələləri nəzərə alınmaqla optimal marşrut və nəqliyyat növünün seçilməsi
 • bütün daşımaya birbaşa tarif
 • Azərbaycan, MDB ölkələri, Türkiyə, İran və s. ərazisində daşımalar
 • yerli podratçılarla iş xüsusiyyətlərini bilmə
 • yükün olduğu yer və vəziyyəti haqqında aktual informasiya
 • bu regionda çoxillik multimodal daşıma təcrübəsi