«OneBox Logistics» Azərbaycanın iritonnajlı yük daşımaları bazarında qabaqcıl nəqliyyat-ekspedisiya şirkətidir. İri və orta yükgöndərənlərlə yüksək rəqabət qabiliyyətimiz şirkətimizi Azərbaycan və MDB-nin nəqliyyat-logistika bazarının qabaqcıl iştirakçısına çevirir.

XİDMƏTLƏRİMİZ

  • Şəxsi və icarəyə götürülmüş hərəkət tərkibində yüklərin dəmiryol daşımaları;
  • Örtülü vaqonlar, fitinq platformaları, yarımvaqonlar, universal platformalar, meşə materialı platformaları və digər növ hərəkət tərkibinin təqdim edilməsi;
  • Yüklərin müxtəlif nəqliyyat növləri ilə Azərbaycan ərazisində və xaricə qapıdan-qapıya daşınması;
  • Terminal əməliyyatları və anbar logistikası;
  • Sənaye və ticarət üçün kompleks logistik həllər;
  • Hərəkət tərkibinin dislokasiyasının izlənməsi və müştərilərin bu barədə məlumatlandırılması;
  • Müxtəlif iri yüklərin daşınması üçün yüklərin yüklənmə və bərkidilmə sxemlərinin işlənib hazırlanması və razılaşdırılması.