1PL, 2PL, 3PL, 4PL və 5PL nədir? Necə fərqlənirlər?

Logistika provayderləri logistika xidmətləri göstərən, xüsusi əməliyyatlar və ya mürəkkəb logistik funksiyaları yerinə yetirən, həmçinin müştərinin (müəssisənin) ...
Daah ətraflı

Əşyaların İnterneti (IoT) logistikanın gələcəyini necə dəyişdirir?

Əşyaların İnterneti (IoT) dünyada texnoloji inqilabların əsaslarından sayılır. İoT biznes, məişət, gündəlik həyat və.s sahələrə böyük ölçüdə ...
Daah ətraflı