Şimal-Cənub

Simal-Cenub

Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi İran və Rusiya arasında yük daşımalarının ən mühüm nəqliyyat istiqamətidir. Bu dəhliz Hindistan və Fars körfəzi ölkələri ilə Rusiya, Qərbi Avropa, Baltik dənizi və Skandinaviya ölkələri arasında alternativ yük daşımaları istiqaməti olaraq yaradılmışdır.

ŞİMAL-CƏNUB MARŞRUTU

Hindistan - BƏƏ - İran - Azərbaycan - Rusiya - Baltik dənizi.

MAŞRUTUN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Fars körfəzi-Süveyş kanalı-Aralıq dənizi-Baltik dənizi marşrutu qarşısında üstünlüyü məsafənin 16000 km-dən 7200 km-dək qısaltması və bununla da daşınma vaxtının 45-60 gündən 20 günədək azaltma imkanıdır