Şərq-Qərb

Serq-Qerb

"OneBox Logistics" Çin, Qazaxıstan, Türkmənistan, Gürcüstan və Türkiyə şirkətləriylə güclü əməkdaşlıqlar sayəsində Şərq-Qərb marşrutu üzrə yük daşımalarda yeni səviyyəyə qalxmışdır. Öz növbəsində, Çindən Avropa istiqamətində yüklərin cəlb edilməsi üzrə böyük işlər aparılır, çünki Çindən daşıma dövriyyələri ildən ilə artır.

ŞƏRQ – QƏRB BND MARŞRUTU

Bu marşrut Çin - Qazaxıstan - Azərbaycan - Gürcüstan - Türkiyə / Qara dəniz - Avropadan keçir.

MARŞRUTUN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Bu marşrut yük dövriyyəsinin hər iki istiqamətdə artırılmasına yönəldilib və yükləri Çindən Avropaya orta hesabla 12 günə çatdırmağa imkan verir.